Ваннаставни кадар

Име и презиме Радно место
Савићевић Петар Секретар школе
Богдановић Милинко Руководилац рачуноводства
Бојовић Милка Руководилац рачуноводства
Бојовић Милка Административно-финансијски радник
Милошевић Момо Домар
Јекић Миле Ложач
Видић Славиша Помоћни радник
Живановић Снежана Помоћни радник
Стефановић Драгана Помоћни радник
Новаковић Радијана Помоћни радник
Лаковић Душанка Помоћни радник
Матовић Биљана Помоћни радник
Зорнић Светлана Административно-финансијски радник
Татовић Илија Одржавање машина
Татовић Илија Одржавање рачунара