Тимови у техничкој школи

1. Тим за инклузију

Чланови тима
1. Бошковић Љубинка  (руководилац)
2. Ненадић Мирјана
3. Василијевић-Ђурђић Анђа
4. Кокошар Мирослав
5. Родитељ

 

2. Тим за самовредновање

Чланови тима
1. Хаџић Ален (руководилац)
2. Мојсиловић Бошко (директор)
3. Ненадић Мирјана
4. Кокошар Мирослав
5. Маричић Милка
6. Вучетић Анкица
7. Милосављевић Драгана
8. Танкосић Драган

 

3. Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Чланови тима
1. Ненадић Мирјана (руководилац)
2. Мојсиловић Бошко (директор)
3. Савићевић Петар
4. Богдановић Драгана
5. Симеуновић Милоратка
6. Кокошар Мирослав
 7. Родитељ Нешовић Славиша
 8. Ученик Рајковић Анђела

 

4. Тим за праћење огледа у школи

Чланови тима
1. Маричић Милка (руководилац)
2. Марковић Биљана
3. Кокошар Миросла
4. Јовановић Драгана
5. Даниловић Данијела

 

5. Тим за друштвене, хуманитарне и спортске активности

Чланови тима
1. Бошковић Владимир (руководилац)
2. Аџић Велимир
3. Кнежевић Лазар
4. Хаџић Ален
5. Мирковић Немања
6. Николић Крста

 

6. Тим за културне и јавне делатности

Чланови тима
1. Богдановић Ивица (руководилац)
2. Ајдачић Бранка
3. Богдановић Драгана
4. Јовановић Јелена
5. Радовановић Славомир
6. Раковић Драган

 

7. Тим за каријерно вођење

Чланови тима
1. Ненадић Мирјана (руководилац)
2. Башић Божо
3. Богдановић Милинко
4. Ивановић Винка
5. Луковић Маринко
6. Златић Милан

 

8. Тим за здравствену заштиту

Чланови тима
1. Ненадић Мирјана (руководилац)
2. Јовановић Драгана
3. Павловић Десимир
4. Поповић Милан
5. Богдановић Јелена
6. Коларевић Ивана

 

9. Тим за заштиту животне средине

Чланови тима
1. Коларевић Ивана (руководилац)
2. Петронијевић Јадранка
3. Нешовановић Божидар
4. Вучетић Анкица

 

10. Тим за социјалну заштиту

Чланови тима
1. Ненадић Мирјана (руководилац)
2. Савићевић Петар
3. Милекић Драган
4. Раковић Драган
5. Поледица Славко
6. Одељенске старешине по потреби

 

11. Тим за сарадњу са породицом

Чланови тима
1. Ненадић Мирјана (руководилац)
2. Мојсиловић Бошко (директор)
3. Раденковић Милица
4. Савићевић Петар
5. Златић Милан
6. Одељенске старешине (по потреби)

 

12. Тим за стручно усавршавање наставника Техничке школе

Чланови тима
1. Симеуновић Милоратка (коорд.тима)
2. Мојсиловић Бошко
3. Ненадић Мирјана
4. Руководиоци стручних већа

 

13. Тим за сарадњу са локалном самоуправом

Чланови тима
1. Мојсиловић Бошко (руководилац)
2. Ристивојевић Милован
3. Петровић Новица
4. Ненадић Мирјана
5. Поповић Милан

 

14. Тим за маркетинг школе

Чланови тима
1. Спасовић Милка (руководилац)
2. Златић Милан
3. Луковић Маринко
4. Ненадић Мирјана
5. Симеуновић Милоратка

 

15. Тим за израду Годишњег плана рада

Чланови тима
1. Мојсиловић Бошко (директор)
2. Богдановић Драгана
3. Ненадић Мирјана
4. Симеуновић Милоратка
5. Савићевић Петар
6. Ненадић Срећко
7. Рабреновић Бобан

 

16. Тим за израду школског сајта

Чланови тима
1. Рабреновић Бобан (руководилац)
2. Ненадић Срећко
3. Петровић Новица