Тимови у техничкој школи

1. Тим за инклузију

Чланови тима
1. Бошковић Љубинка  (руководилац)
2. Ненадић Мирјана
3. Василијевић-Ђурђић Анђа
4. Кокошар Мирослав
5. Родитељ

 

2. Тим за самовредновање

Чланови тима
1. Златић Милан (руководилац)
2. Мојсиловић Бошко (директор)
3. Ненадић Мирјана
4. Кокошар Мирослав
5. Маричић Милка
6. Вучетић Анкица
7. Марковић Биљана
8. Танкосић Драган

 

3. Тим за заштиту и превенцију ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Чланови тима
1. Ненадић Мирјана (руководилац)
2. Мојсиловић Бошко (директор)
3. Савићевић Петар
4. Богдановић Драгана
5. Јовановић Драгана
6. Кокошар Мирослав
7. Златић Милан
8. Родитељ Нешовић Славиша
9. Ученик Рајковић Анђела

 

4. Тим за праћење огледа у школи

Чланови тима
1. Срећко Ненадић (руководилац)
2. Бошковић Владимир
3. Симеуновић Владимир
4. Јовановић Драгана
5. Поповић Вуловић Драгана

 

5. Тим за друштвене, хуманитарне и спортске активности

Чланови тима
1. Бошковић Владимир (руководилац)
2. Аџић Велимир
3. Поповић Вуловић Драгана
4. Раковић Драган
5. Мирковић Немања
6. Николић Крста

 

6. Тим за културне и јавне делатности

Чланови тима
1. Богдановић Драгана(руководилац)
2. Богдановић Ивица
3. Бошковић Милица
4. Јовановић Јелена
5. Радовановић Славомир
6. Раковић Драган

 

7. Тим за каријерно вођење и саветовање

Чланови тима
1. Кривокућа Славица (руководилац)
2. Ненадић Мирјана
3. Башић Божо
4. Богдановић Милинко
5. Ивановић Винка
6. Луковић Маринко
7. Златић Милан

 

8. Тим за здравствену заштиту

Чланови тима
1. Поповић Вуловић Драгана (руководилац)
2. Богдановић Јелена
3. Ненадић Мирјана
4. Петар Савићевић
5. Стишовић Јелена

 

9. Тим за заштиту животне средине

Чланови тима
1. Бојовић Славица (руководилац)
2. Стишовић Јелена
3. Ђурђић Василијевић Анђа
4. Спасовић Милка
5. Богдановић Ивица

 

10. Тим за социјалну заштиту

Чланови тима
1. Јовановић Драгана (руководилац)
2. Савићевић Петар
3. Ненадић Мирјана
4. Поледица Славко
5. Башић Божо
6. Одељенске старешине – по потреби

 

11. Тим за сарадњу са породицом

Чланови тима
1. Ненадић Мирјана (руководилац)
2. Мојсиловић Бошко
3. Петровић Новица
4. Савићевић Петар
5. Златић Милан
6. Милосављевић Драгана
7. Одељенске старешине – по потреби

 

12. Тим за стручно усавршавање наставника Техничке школе

Чланови тима
1. Милутиновић Драга (руководилац)
2. Мојсиловић Бошко
3. Ненадић Мирјана
4. Симеуновић Милоратка
5. Руководиоци стручних већа

 

13. Тим за сарадњу са локалном самоуправом

Чланови тима
1. Мојсиловић Бошко (руководилац)
2. Ненадић Мирјана
3. Петровић Новица
4. Тотовић Ана
5. Ристивојевић Милован
6. Богдановић Ивица

 

14. Тим за маркетинг школе

Чланови тима
1. Спасовић Милка (руководилац)
2. Златић Милан
3. Луковић Маринко
4. Ненадић Мирјана
5. Симеуновић Милоратка

 

15. Тим за израду Годишњег плана рада

Чланови тима
1. Мојсиловић Бошко (директор)
2. Богдановић Драгана
3. Ненадић Мирјана
4. Савићевић Петар
5. Рабреновић Бобан
6. Ненадић Срећко
7. Татовић Илија
8. Саша Вукашиновић – (представник ШО)

 

16. Тим за израду школског сајта

Чланови тима
1. Рабреновић Бобан (руководилац)
2. Ненадић Срећко
3. Петровић Новица

17. Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе

Чланови тима
1. Мојсиловић Бошко – председник
2. Даниловић Данијела – наставник
3. Златић Милан – наставник
4. Ненадић Мирјана – педагог
5. Вукашиновић Саша представник ШО и СР
6. Нешовановић Божидар представник Локалне самоуправе
7. Милошевић Миодраг – ученик