Стручни сарадници

Име и презиме Послови на којима ради
Бошковић Милица Библиотекар
Радовановић Славомир Библиотекар
Поледица Славко Координатор практичне наставе
Зорнић Светлана Координатор практичне наставе
Башић Божо Координатор практичне наставе
Ненадић Мирјана Стручни сарадник педагог