Стручни активи

1. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Председник:  Симеуновић Милоратка

Чланови стручног актива
1. Симеуновић Милоратка – председник
2. Ненадић Мирјана – педагог
3. Савићевић Петар – секретар
4. Мојсиловић Бошко – директор
5. Кривокућа Славица – наставник
6. Богдановић Драгана – наставник
7. Бошковић Владимир – наставник
8. Златић Милан – наставник
9. Милутиновић Драга – наставник
10. Бошковић Љубинка – наставник
11. Мирковић Немања – наставник

 

2. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН

Председник: Јовановић Јелена

Чланови стручног актива
1. Јовановић Јелена – председник
2. Мојсиловић Бошко – директор
3. Бошковић Љубинка – наставник
4. Ненадић Мирјана- педагог
5. Савићевић Петар – секретар
6. Спасовић Милка – наставник
7. Вукашиновић Миланка  – представник локалне самоуправе
8. Вукашиновић Саша – представник родитеља
9. Мићић Данијела – представник ученика

 

3. АКТИВ ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА

Председник: Милутиновић Драга

Чланови актива
1. Милутиновић Драга – председник
2. Ненадић Мирјана – педагог
3. одељенске старешине