Стручни активи

1. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Председник Мојсиловић Бошко

Чланови тима
1. Мојсиловић Бошко – председник
2. Ненадић Мирјана – педагог
3. Савићевић Петар – секретар школе
4. Руководиоци стручних већа

2. Актив за школски развојни план

Председник: Даниловић Данијела

Чланови тима
1. Даниловић Данијела – председник
2. Мојсиловић Бошко – директор
3. Ненадић Мирјана – педагог
4. Савићевић Петар – члан
5. Милутиновић Драга – члан
6. Маричић Милка – члан
7. Нешовановић Божидар – представник локалне самоуправе
8. Саша Вукашиновић – (представник ШО)
9. Рајковић Анђела – представник ученика