Наставни кадар по стручним већима

1. СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ И СТРАНИ ЈЕЗИЦИ

     РУКОВОДИЛАЦ:  Кривокућа Славица

Чланови стручног већа
1. Ајдачић Бранка
2. Богдановић Јелена
3. Бошковић Милица
4. Кривокућа Славица
5. Павићевић Далиборка
6. Петровић Новица
7. Раденковић Милица
8. Ристивојевић Милован
9. Тотовић Ана

 

2. СТРУЧНО ВЕЋЕ  ДРУШТВЕНИХ НАУКА

     РУКОВОДИЛАЦ:  Бошковић Владимир

Чланови стручног већа
1. Аџић Велимир
2. Башић Божо
3. Богдановић Ивица
4. Бојовић Владимир
5. Бошковић Владимир
6. Николић Крста
7. Раковић Драган
8. Славковић Маја

 

3. СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ, ИНФОРМАТИКЕ И ПРИРОДНИХ НАУКА

     РУКОВОДИЛАЦ:  Богдановић Драгана

Чланови стручног већа
1. Богдановић Драгана
2. Даниловић Данијела
3. Јовановић Јелена
4. Коларевић Ивана
5. Луковић Љубица
6. Марковић Биљана
7. Милосављевић Драгана
8. Поповић Милан
9. Симеуновић Милоратка

 

4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ТЕКСТИЛСТВА И КОЖАРСТВА

     РУКОВОДИЛАЦ:  Бошковић Љубинка

Чланови стручног већа
1. Бошковић Љубинка
2. Ђурђић-Василијевић Анђа
3. Кокошар Мирослав
4. Спасовић Милка

 

5. СТРУЧНО ВЕЋЕ ШУМАРСТВА И ОБРАДЕ ДРВЕТА

     РУКОВОДИЛАЦ:  Златић Милан

Чланови стручног већа
1. Златић Милан
2. Маричић Милка
3. Коларевић Драгана
4. Чапрић Срећко

 

6. СТРУЧНО ВЕЋЕ МАШИНСТВА И ОБРАДЕ МЕТАЛА

     РУКОВОДИЛАЦ:  Милутиновић Драга

Чланови стручног већа
1. Луковић Маринко
2. Милутиновић Драга
3. Павловић Десимир
4. Рабреновић Бобан
5. Танкосић Драган

 

7. СТРУЧНО ВЕЋЕ  ЕКОНОМИЈА, ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО

     РУКОВОДИЛАЦ:  Мирковић Немања

Чланови стручног већа
1. Богдановић Милинко
2. Вучетић Анкица
3. Ивановић Винка
4. Јовановић Драгана
5. Кнежевић Лазар
6. Мирковић Немања
7. Ненадић Срећко
8. Поповић Вуловић Драгана
9. Радовановић Славомир