На изложби су приказани радови из предмета Дизајн одеће, Историја текстила и Цртање и сликање.

Такође, приказани су и одевни предмети израђени на часовима практичне наставе и уникатног бојеног и штампаног текстила. Заједно са ученицама који су израдили модне детаље, колекције одевних предмете и цртеже учествовали су и ученици смера Техничар за обликовање намештаја и ентеријера који су на часовима практичне наставе израдили паное, столове и столице на којима су радови били представљени.

Своје учешће на овој модној ревији су такође узели и ученици који наставу похађају по ИОП програму.