Нa инициjaтиву Сaвeтa Eврoпe, Eврoпски дaн jeзикa слaви сe свaкoг 26. сeптeмбрa почев oд 2001. гoдинe. Сaвeт Eврoпe oхрaбруje свих 800 милиoнa Eврoпљaнa, грaђaнa свих  држaвa члaницa, дa учe jeзикe без обзира на године и окружење. Вeруjући дa je jeзичкa рaзнoликoст нaчин зa пoстизaњe вeћeг стeпeнa мeђукултурoлoшкoг рaзумeвaњa и важна компонента бoгaтoг културолошког нaслeђа нaшeг кoнтинeнтa, Сaвeт Eврoпe прoмoвишe вишejeзичнoст у цeлoj Eврoпи.

Општи циљеви Европског дана језика су:

  • информисање јавности о значају учења језика у циљу повећавања степена вишејезичности и међукултуролошког разумевања;
  • промовисање језичког и културолошког богатства Европе, које мора бити очувано и развијано;
  • подржавање целоживотног учења језика, како у оквиру школа, тако и ван њих, било за потребе школе, посла, мобилности или из задовољства.

Европски дан језика први пут  обележен je  у Техничкој школи  26.9.2019. године На иницијативу школских библиотекара, уз подршку директорке и  у сарадњи са стручним већима за стране језике и српски језик и књижевност, овај дан обележен је низом активности у којима су учествовали и наставници стручних предмета за образовне профиле кувар/конобар и техничар дизајна одеће. Ученици одељења 2-4, 3-1, 3-3,4-2, 4-3, 4-4, 4-5 са предметним наставницима припремили су колажни програм на пет језика који се уче у Техничкој школи на руском, енглеском, италијанском, француском и српском. Ученици су рецитовали поезију на страним језицима, чуле су се пословице на три језика, а обухваћен је и културолошки део, па се много занимљивих појединости могло сазнати о енглеском језику, као и о Русији, а чули су се и интересантни детаљи из живота Виљема Шекспира, као увод у вечне Шекспирове сонете. Увод у део на страним језицима био је  „Есеј о култури“ Исидоре Секулић. За све оне који желе да почну да уче неки страни језик, ученици су дали и неколико савета за учење. Чули су се и занимљиви цитати на италијанском језику, поезија на француском, а програм је завршен руским народним песмама које су извели ученици  4-4 . Њихов наступ  био је употпуњен и  аутентичним деловима руске ношње. Програм је пратила презентација коју су урадили наставник руског језика и ученици 3-1 и 4-4 са школским библиотекаром, наставником енглеског и наставником информатике.

20190926_125757_resized
20190926_123616_resized
20190924_142939_resized
20190926_125647_resized
20190926_123848_resized

         Осим самог програма, сваки језик тј. земља представљени су на посебним паноима, а изложени су  и симболи земаља, књиге на страним језицима, фотографије и цитати писаца и знаменитих  личности и сл.

Културолошки аспект употпуњен је и традиционалним слатким или сланим јелима и пићима из сваке од пет земаља – ученици и предметни наставници стручних предмета образовног профила конобар/кувар (1-3, 2-3, 3-3) припремили су  и служили  српске ванилице и домаћи сок од малина, француске кроасане и коктеле, италијански капућино и тирамису, енглески чај и кекс, као и руску салату и чај.

Пред сам програм, а и по завршетку наступа, могле су се чути различите популарне или класичне композиције на сва четири страна језика.

Обележавању Европског дана језика присуствовали су наставници и ученици школе, а фотографије су радили чланови фотографске секције са предметним наставником, руководиоцем секције.

Школска библиотека Техничке школе на овај начин окупила је велики број наставника и ученика у реализацији свих активности како би се остварили општи циљеви Европског дана језика, а  у исто време, испуњена  је и улога библиотеке  као  средишта културног живота школе  са жељом да ова активност постане традиционална и да се подстакне реализација што више разноврсних активности у току сваке школске године.