Међународно удружење школских библиотекара обележава свој дан сваке године у октобру од 1999. године. Званични дан обележавања је последњи понедељак у октобру, мада се од 2008.  године цео месец октобар обележава као Месец школских библиотека.

Овај датум школска библиотека Техничке школе у Ивањици обележава други пут од како је у октобру 2018. године почела са радом. Школски библиотекари присуствовали су најпре групној обуци за обављање стручних библиотечких послова, коју је 28.10.2019. године организовала Матична служба Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у Чачку за све школске библиотекаре Моравичког округа. Потом  је у уторак 29.10.2019. године у школској библиотеци реализована креативна радионица у оквиру које су ученици образовних профила техничар дизајна одеће III/2 и техничар за обликовање намештаја и ентеријера II/2 са предметним наставницима стручних предмета и школским библиотекарима дизајнирали и правили граничнике (обележиваче) за књиге користећи различите технике и материјале. Могли су да користе и познате изреке или цитате знаменитих личности о књигама, читању и библиотекама које су библиотекари припремили за ту прилику.  Припремљени су и панои на којима су представљене најлепше и најпознатије библиотеке на свету,  као и Библиотека „С. Вуловић“ у Ивањици, а посебан део посвећен је активностима и развоју школске библиотеке у протеклих годину дана о чему су у  уводном делу  говорили ученици одељења  III/1 и IV/5, док су школски библиотекари упознали учеснике радионице са значајем датума као и са циљевима радионице. У току рада ученици су имали прилику да слушају поезију  у интерпретацији најбољих српских глумаца. Ову активност подржала је и фотографска секција школе.

Дан библиотекара 1
Дан библиотекара 2
Дан библиотекара 3
Дан библиотекара 4
Дан библиотекара 5

Граничници настали у току ове радионице биће искоришћени за представљање рада школске библиотеке и на предстојећој конференцији за школске библиотекаре коју Матична служба и Градска Библиотека у Чачку планирају у сарадњи са школским библиотекарима  за почетак децембра  2019. године.

Обележавање важних датума у школској библиотеци у току школске године предвиђено је и Плановима рада библиотеке и библиотекара у Техничкој школи, а једна је од веома  важних активности којима се подстиче коришћење свих ресурса којима библиотека располаже, као и коришћење читаоничког простора за реализацију активности којима се подстиче креативност код ученика и посебно  развијају естетичка компетенција, сарадња и комуникација.Такође, школски библиотекари се надају да ће ова, као и остале активности посвећене књигама и читању, указати на значај и непролазну вредност књига  и у времену дигиталних технологија.