База успешних примера ваннаставних активности настала је на основу изабраних радова које су школе и домови ученика из целе Србије предали на Конкурс Завода за унапређивање образовања и васпитања, а који је био отворен од октобра 2017. до краја јануара 2018. године. Конкурс није био такмичарски, али стимулација за учеснике је била могућност да њихови радови буду увршећи у Базу доступну на сајту ЗУОВ-а чиме се додатно афирмише рад њихових установа.

Конкурс је део трогодишњег пројекта Јачање васпитне улоге школе који Завод спроводи на основу   Стратегије развоја образовања до 2020. у Републици Србији и пратећег Акционог плана. Конкурс је имао за циљ да афирмише школе и домове ученика који успешно остварују различите ваннаставне активности ради остваривања васпитне улоге, као и да обезбеди базу примера добре праксе.

На Конкурс су стигла 364 рада из 179 установа. Највећи број установа  (њих 101), послало је по један рад,  38  је послало два рада, 20 установа по три рада, а 20 установа  четири или више радова. Комисија састављена од саветника Завода прегледала је све пристигле радове и изабрала оне који по свом квалитету и инспиративности треба да буду у бази примера успешних ваннаставних активности.

Техничка школа Ивањица учествовала је на конкурс са примером успешне ваннаставне активности- Онлајн недељом која је организована у марту 2017.године.

Велико нам је задовољство што је наша школа убачена у базу примера успешних вананаставних активности.

На следећом сајту налази се попуњен образац наше школе

https://zuov.gov.rs/?page_id=9400&q=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D1%86%D0%B0