Школски одбор

Чланови школског одбора Техничке школе

Представници запослених
1. Луковић Љубица
2. Драгана Богдановић
3. Николић Крста
Представници савета родитеља
4. Гавриловић Дарко
5. Живковић Биљана
6. Шулубурић Милић
Представници локалне самоуправе
7. Илинчић Радојица
8. Вукашиновић Миланка
9. Станковић Владимир