У циљу што боље припреме свих учесника за реализацију матурских изавршних испита у јунском испитном року 2020.год., ЗУОВ је  припремио додатни материјал за школе, наставнике и ученике:

  • Упутства и додатни материјал-преузети са следећег линка;
  • ОБУКУ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ МАТУРСКИХ И ЗАВРШНИХ ИСПИТА као видео презентацију се упутствима. Презентацију можете погледати наследећем линку.

Такође, на страници сајта Завода за унапређивање образовања и васпитања, намењеној завршним и матурским испитима постављени су онлајн тестови за ученике који полажу тест стручно теоријских знања  по новом концепту.

ТЕСТОВИ СУ САСТАВЉЕНИ ОД ЗАДАТАКА КОЈИ СУ ОБЈАВЉЕНИ У ОДГОВАРАЈУЋИМ ПРИРУЧНИЦИМА, ПРИЛАГОЂЕНИ ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ И НАМЕЊЕНИ УЧЕНИЦИМА ИСКЉУЧИВО ЗА УВЕЖБАВАЊЕ (ПРОВЕРУ УСВОЈЕНИХ ЗНАЊА).

Тестовима се не  прикупљају никакви подаци о ученицима, њиховим школама нити успешности ученика на тестовима. Ученици могу приступати тестовима више пута.