4.5.2020. године почиње други круг онлајн „Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења” за средње школе.

За више информација  посетите следећи линк: