Школска библиотека Техничке школе у Ивањици почела је са радом 15.10.2018. године.

Након обављене ревизије (од новембра до априла 2017/18.) и прегледаних, разврстаних, одабраних и расходованих јединица грађе, урађених спискова за расход и физичке поделе грађе између Техничке школе и Гимназије, књижни фонд библиотеке тренутно чини 2900 књига.

Поводом Савиндана 2018. године покренута је акција „Књига по књига-библиотека“, са циљем да сви заједно (ученици, запослени, родитељи и други заинтересовани) допринесемо да број књига буде већи, а да самим тим и књижни фонд библиотеке буде још богатији.

Најпотребније су стручне књиге везане за сваки од образовних профила у нашој школи, као и књиге које су саставни део  школске лектире за ученике. Корисни би били и стручни часописи за сваки профил и слични часописи. Све књиге које се донирају требало би да буду новије или добро очуване, актуелне и примерене за фонд школске библиотеке.

Све поклоњене књиге обележавају се као поклони, налазе на посебним списковима и имају ознаке у вези са тим ко их је поклонио библиотеци.

Акција је трајна  и сви  књиге могу донирати кад год су у  могућности.