Допис – Матурски испит 2020. године

Упутство за уношење активности у сврху формативног оцењивања

Промена календара образовно васпитног рада у основним и средњим школама

Обука – Microsoft Teams – платформа за наставу на даљину

Додатна упутства за праћење и евидентирање напредовања ученика у периоду учења на даљину

Додатна упутства о настави на даљину

Упутство за коришћење Гугл учионице (Google Classroom)

Facebook група – НАСТАВНИЧКА МРЕЖА ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ