Обука – Microsoft Teams – платформа за наставу на даљину

Додатна упутства за праћење и евидентирање напредовања ученика у периоду учења на даљину

Додатна упутства о настави на даљину

Упутство за коришћење Гугл учионице (Google Classroom)

Facebook група – НАСТАВНИЧКА МРЕЖА ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ

Информација за наставнике Техничке школе – учење на даљину

Остваривање образовно-васпитног рада учењем на даљину

Одлука о проглашењу ванредног стања на целој територији Републике Србије