Стручно упутство за организовање и остваривање наставе у школској 2020.-21. години

Обавештење у вези уписа у I разред школске 2020/2021. године

Упис у нову школску 2020/2021. годину

Припрема свих учесника за реализацију матурских и завршних испита у јунском року

Термини за завршетак школске 2019.-20. године

Почиње други круг онлајн „Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења”

Правилници о измени Правилника о оцењивању ученика у основном и средњем образовању и васпитању

Допис – Матурски испит 2020. године