Почиње други круг онлајн „Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења”

Правилници о измени Правилника о оцењивању ученика у основном и средњем образовању и васпитању

Допис – Матурски испит 2020. године

Упутство за уношење активности у сврху формативног оцењивања

Промена календара образовно васпитног рада у основним и средњим школама

Обука – Microsoft Teams – платформа за наставу на даљину

Додатна упутства за праћење и евидентирање напредовања ученика у периоду учења на даљину

Додатна упутства о настави на даљину