Све чланице Уједињених нација усвојиле  су 16.11.1995. године Декларацију о принципима толеранције, па је Oрганизација Уједињених нација за образовање, науку и културу  (УНЕСКО) одредила овај датум као Међународни дан толеранције и позвала све чланице  да га обележавају. У Декларацији се истиче да толеранција није ни повлађивање ни равнодушност, већ поштовање широког спектра култура, облика изражавања и хуманости. Она представља признање универзалних људских права и слобода других.

У сарадњи са психологом, наставницима социологије, грађанског васпитања и физичког васпитања школски библиотекари осмислили су разговор/дискусију са ученицима у којој се о толеранцији говорило  из различитих углова имајући у виду значај толеранције у различитим сферама и аспектима живота. Урађена је презентација у којој се, између осталог, налазило неколико снимака догађаја  везаних за спорт, религију  и насиље као подстицај за дискусију о различитим аспектима теме. Наставник социологије искористио је своју поезију за ову прилику како би  са ученицима  IV/5  приближио појам толеранције, а ученици IV/4 урадили су са наставником грађанског васпитања (који је и руководилац  Вршњачког тима и Ученичког парламента)  драмски приказ сцене у којој се појављују  навијачи  два  тима. Школски библиотекари у сарадњи са психологом за ову активност одабрали су ученике различитих образовних профила и из различитих одељења (III/1, IV/1, III/3, IV/3) и то оне ученике  који су већ испољили  неки облик неадаптираног или непримереног понашања због чега су до сада једном или више пута имали и смањене оцене из владања. Присуствовао је  и ученик који наставу прати по индивидуалном образовном плану, као и ученик који је члан  Тима за заштиту ученика од насиља,  злостављања, занемаривања и дискриминације. Циљ је био да  ученици из свог угла говоре о теми, а ученици су били подстицани   да  изнесу своје  мишљење или своје виђење личних искустава или приказаних ситуација и снимака.

На крају активности, која је у школској библиотеци реализована  18. 11. 2019.,  учесници су позвани да од 16 истакнутих речи (асоцијације на појам толеранција) свако одабере три речи за које мисли да су кључне за схватање  толеранције. Три речи које је највећи број учесника означио ( људскост, љубав, разумевање) ,  издвојене су као заједнички  закључак учесника  о схватању  толеранције .