Допис министра просвете о додатним упутствима за праћење и евидентирање напредовања ученика у периоду учења на даљину:

Додатна упутства за праћење и евидентирање напредовања ученика у периоду учења на даљину